Manna Today Blog

Manna Today Blog is een online platform waar je onderwijsblogs en artikelen vindt die fris, actueel en cutting edge zijn. Manna Today Blog is een initiatief van Alexander Stekelenburg.

De essentie van Manna Today Blog is apostolisch en profetisch, met de visie om elke gelovige toe te rusten voor doel, bestemming en koninkrijksimpact. Ik zal niet de enige bijdrager zijn; we zullen ook andere vijfvoudige bedienaars, zowel nationaal als internationaal, uitnodigen om regelmatig bij te dragen.

Manna Today Blog is een fris en nieuw onderwijsplatform, en we zijn ervan overtuigd dat het een waardevol informatiecentrum zal worden voor Gods kinderen, leiders en bedieningen in Gods koninkrijk.