One SOund

Jozua 6:20

Het volk juichte, toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich ‘ONE SOUND’ aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in.

Koninkrijk

Wij geloven in de kracht van samen optrekken en samen dingen doen in Gods koninkrijk. Het is ook daarom dat wij 6 keer per jaar op verschillende plaatsen One Sound samenkomsten organiseren.

Dit zijn gebedssamenkomsten waar verschillende kerken en mensen aan mee doen. Deze samenkomsten bestaan uit lofprijs en aanbidding en strategische en profetische voorbede voor allerlei zaken en onderwerpen. Aan het einde van de samenkomst nemen we ook tijd voor persoonlijke gebedsverzoeken.

Houd onze agenda in de gaten wanneer en waar de volgende plaatsvindt!

Meer informatie over deze Ministry