School of the Prophets

Profetenschool

Het profetische is een van de krachtigste instrumenten in het Koninkrijk van God. Het gaat over het hart en de gedachten van God. Wanneer het wordt vrijgegeven, spreekt God en wanneer God spreekt, gebeuren er dingen.

Mensen worden aangemoedigd, ontvangen een upgrade, worden bekrachtigd, en vele jukken zullen worden verbroken, zoals teleurstelling, ongeloof, twijfel, pijn, spirituele blindheid en doofheid en allerlei onnauwkeurige posities.

Koninkrijk

Het profetische is een scherp zwaard dat aan het volk van God is gegeven om vruchten van het Koninkrijk voort te brengen. Daarom instrueert Paulus ons in 1 Korintiërs 14 om naar geestelijke gaven te verlangen, in het bijzonder de profetische. Niet iedereen is een profeet in de zin van de vijfvoudige bediening, maar elk kind van God is geroepen om profetisch te zijn en daarin te bewegen.

De kerkgeschiedenis laat zien dat het profetische eeuwenlang niet geïntegreerd en uitgeoefend is in de gemeente van Jezus Christus. Eind jaren tachtig begon God het ambt van de profeet en de profetische dimensie te herstellen. Een machtige profetische golf kwam over het lichaam van Christus. Het was een bijzonder seizoen en degenen die het omarmden, verschoven naar een meer accurate positie in God.

Fundament

Het profetische vormt samen met het apostolische het fundament voor de bouw van het huis van God. Meer dan drie decennia verder zien we niet alleen een nieuwe golf van het Profetische over het lichaam van Christus komen – en zien we dat steeds meer kerken van verschillende denominaties zich ervoor openstellen, maar we zien ook een sterke nadruk op de activering van elke gelovige erin. Dit is een zeer opwindende ontwikkeling, want hoe meer kerken zich openen en hoe meer gelovigen erin worden opgeleid, hoe meer het koninkrijk van God zal groeien!

Al meer dan twintig jaar ben ik werkzaam in het profetische. Vaak zeiden mensen dat ze er ook in gebruikt willen worden, en vroegen ze mij hoe ze erin konden groeien. Omdat ik weet dat er veel meer mensen en lokale kerken zijn die hongerig zijn naar het profetische en daarin willen groeien, hebben we de School of the Prophets opgericht! Dit is een profetische trainingsschool die bestaat uit verschillende klassen van onderwijs, training en activering! In de afgelopen 5 jaar hebben we al 11 scholen mogen doen en meer dan 500 mensen getraind in het profetische!

Onderwerpen

Onderwerpen waar wij onderwijs over geven zijn:

  • Bewegen en groeien in het profetische
  • De geest van blindheid en doofheid doorbreken
  • De bediening van profeten en profeten begrijpen
  • Gods stem verstaan
  • Profetische gaven, dimensies, principes en protocollen
  • Vijanden van het profetische en valse profeten
  • Zieners en de gave van onderscheid
  • Dromen en Visioen
  • Profetisch gebed en voorbede
  • Profetische activatie

De school is een cursus van 6 tot 9 weken (in overleg).
Het is ook mogelijk om een profetische trainingsdag of weekend te hosten.

Wilt u een school hosten of meer informatie? Vul dan uw gegevens in en we nemen z.s.m. contact met u op.

Meer informatie over deze Ministry