Start up Ministry Network

ALIGNMENT AND EMPOWERMENT

Start Up Ministry Network is speciaal opgericht voor bedieningen en kerken die het verlangen hebben om deel te zijn van een groter geheel en apostolisch verbonden te zijn. Wij noemen dit Apostolic Alignment wat ook een bijbels principe is want niemand in God’s Koninkrijk is geroepen om alleen te staan en te functioneren.

Voor wie is Start Up Ministry Network?

Start Up Ministry Network is in eerste instantie gericht op nieuwe bedieningen en kerken. Echter hen die al wat langer op weg zijn, zijn ook welkom om deel te zijn. Wanneer we spreken over nieuw en jong hebben we het niet over leeftijd maar over nieuwe Kingdom initiatieven en de ‘New Breed’ die God opricht in een tijd als deze.

Zij die deel zijn blijven altijd autonoom in visie en leiderschap en tegelijkertijd open voor apostolische verantwoording en apostolische input en empowerment daar waar dat gewenst is. Het fundament van dit netwerk is altijd relatie en gezamenlijke overeenstemming.

Werkwijze

Als netwerk zullen we ook werken met een apostolisch team en structuur. Ook werken we met verschillende activiteiten zoals een jaarlijkse conferentie, leiderschapsretraite en target meetings. De agenda wordt jaarlijks gepland, deels in overleg. Deel zijn van het netwerk omvat ook persoonlijke coaching, equipping en building assistance indien dat gewenst is.

Doelstelling

We leven in een tijd waarin God een nieuwe ‘Breed’ opricht van apostolische en profetische leiders en bedienaars die geboorte zullen geven aan vele nieuwe initiatieven, bedieningen, kerken en projecten. Ons mandaat is om te voorzien in een apostolische context en ons hart is om te zien dat deze ‘New Breed’ tot volle doel en bloesem gaat komen in God. We geloven dat de kerk is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, in het volledig functioneren van de vijfvoudige bediening, de activatie van alle gaven en de toerusting van alle gelovigen. We geloven in opwekking en reformatie en dat de kerk is geroepen om ook haar plaats in deze wereld in te nemen, ‘the seven mountains of influence principle’.

In God’s Koninkrijk zijn we geen concurrenten maar mede-arbeiders en bouwen we niet ons eigen koninkrijk maar God’s Koninkrijk.

Ben jij een bedienaar, bediening of kerk en je wilt hier meer over weten? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Meer informatie over deze Ministry